UA-185183016-1
width: 5%, height:5px
Tradiții şi obiceiuri româneşti

olărit - sculptat - pictură pe sticla - cojocărit - incondeiatul ouălor - obiceiuri - dansuri populare

Folclorul a fost şi va rămâne cel mai răspândit mod de comunicare şi de exprimare a spiritului uman.

Cântecul, dansul, portul popular, obiceiurile, datinile şi arta populară românească sunt apreciate pentru originalitatea, diversitatea şi sinceritatea cu care transmit sentimente şi emoționante trăiri spirituale.

Tradiţii şi obiceiuri

In programele noastre, veţi avea ocazia să vedeţi cum lucrează meșteșugarii autentici in atelierele lor la roata de olărit, la încondeiat ouă, cojocărit, războiul de ţesut, torsul lânii, broderie, sculptura lemnului sau pictură pe sticlă sau cum se împletesc coșurile de paie.

Datinile de Crăciun, Paste, Anul Nou, Mărțișor, nuntă ori alte evenimente de peste an, reprezintă moșteniri lăsate de strămoşi, pentru păstrarea şi perpetuarea valorilor tradiționale, pentru cunoaşterea şi transmiterea portului popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru.

Toate acestea vă vor ajuta să redescoperiţi atmosfera de altă dată, obiceiurile și tradițiile românești în cel mai autentic mod şi să transmiteţi o parte din emoţia traită.